Eliberare documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

În cazul în care paşaportul sau cartea dumneavoastră de identitate a expirat, daca ati pierdut pasaportul sau cartea de identitate ori acestea v-au fost furate, puteţi solicita ambasadelor şi consulatelor României in strainatate eliberarea unui titlu de calatorie.

Titlul de călătorie foloseşte EXCLUSIV pentru întoarcerea direct în România.

Valabilitatea titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile. Dupa intrarea în Romania, titlul de calatorie îsi pierde valabilitatea.

La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unei carti de identitate, solicitanţii predau titlul de călătorie expirat.

ATENTIE! Pentru a putea calatori din nou in strainatate este necesar ca in perioada sederii in Romania sa indepliniti demersurile pentru obtinerea unui nou pasaport simplu electronic.

Documente necesare:

a) cererea completată şi semnată de solicitant;

b) paşaportul anterior si/sau cartea de identitate, dacă acestea există.

Daca paşaportul anterior si/sau cartea de identitate au fost pierdute sau furate, trebuie să depuneţi, în original:

a) atestatul poliţiei eliberat în urma declaraţiei de pierdere sau furt;

b) declaraţia privind împrejurările pierderii paşaportului.

c) un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile române (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere auto, livret militar) - in original.

În cazul în care nu posedaţi un un document românesc de identitate este necesară identificarea dumneavoastră în România. Operaţiunile de identificare se efectuează de către ambasadă sau consulat.

Pentru eliberarea unui titlu de calatorie trebuie să vă prezentaţi personal la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care vă aflaţi.

Prezenţa solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a titlului de calatorie presupune preluarea electronică a fotografiei si semnăturii solicitantului. Titlul de calatorie se inmaneaza personal titularului, in baza semnaturii sale olografe.

II . Titlul de calatorie pentru cetatenii romani minori

Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, sunt cetăţeni români. Pentru ca minorii nascuti in strainatate sa se poata deplasa in Romania, misiunile diplomatice şi oficiile consulare eliberează, la cererea părinţilor, titlu de călătorie; în acest sens se vor prezenta la sediul ambasadei/consulatului ambii părinţi (daca ambii sunt trecuţi în actul/certificatul de naştere al copilului), pentru a da o declaratie prin care sa-si exprime acordul lor in vederea eliberarii titlului de calatorie pentru minor.

Pentru eliberarea titlului de calatorie unui minor parintii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

a) certificatul de nastere al minorului, in care sunt inscrisi părinţii.

ATENŢIE! Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii.

In cazul certificatelor de nastere  eliberate de autoritatile cehe este obligatorie inscrierea/transcrierea lor in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Praga (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

b)  certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL (dacă este cazul),

In cazul certificatelor de casatorie eliberate de autoritatile cehe este obligatorie inscrierea/transcrierea lor in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Praga (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

c) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru parintii divorţaţi), certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătoarească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi.

In cazul certificatelor de deces eliberate de autoritatile cehe este obligatorie inscrierea/transcrierea lor in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Praga (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

d) certificatele de nastere ale parintilor IN ORIGINAL
e) cartile de identitate valabile ale părinţilor si/sau pasapoartele parintilor, daca este cazul,   ÎN ORIGINAL,

f) declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui titlu de calatorie pentru minor.

ATENŢIE! Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, declaraţiile pot fi autentificate şi în faţa autorităţilor străine, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. În privinţa declaraţiilor autentificate de către autorităţile străine, acestea trebuie prezentate în original şi însoţite de o traducere legalizată.

În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, titlul de calatoriepentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. 

ATENTIE!

Prezenta minorului si a ambilor părinţi la sectia consulara este obligatorie.

ATENŢIE! Titlul de calatorie eliberat minorului este valabil numai pentru o călătorie in Romania. In vederea reîntoarcerii în străinătate parintii vor solicita autoritatilor competente din localitatea de domiciliu emiterea unui pasaport simplu individual pentru copilul minor.

Secțiile de votare din Republica Cehă pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

07.11.2019

Vă informăm că pentru scrutinul din 8-10 noiembrie și 22-24 noiembrie 2019 (în cazul în care se va organiza și cel de-al doilea tur) pentru alegerea Președintelui României în Republica Cehă vor fi deschise…

Ghidul alegătorului din străinătate

14.10.2019

Vă informăm că Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Autoritatea Electorală Permanentă au realizat „Ghidul alegătorului din străinătate” pentru alegerile pentru…