Actualitatea ambasadei

Vot în străinătate la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019 se vor aplica noi prevederi pentru exercitarea dreptului de vot, care trebuie aduse la cunoștința alegătorilor din străinătate.

Pentru informarea alegătorilor români din străinătate (obligație legală a MAE), a fost creată o secțiune specială pe pagina de internet a ministerului (http://www.mae.ro/node/49479), unde au fost postate informații utile despre modalitățile de exercitare a dreptului de vot.

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019

 1. Vot tradițional la oricare secție de votare

Cu privire la această modalitate de exercitare a dreptului de vot, subliniem că, pentru acest scrutin, AEP oferă posibilitatea cetățenilor români de a solicita înființarea/organizarea unei secții de votare. Solicitarea presupune înregistrarea în Registrul electoral administrat de Autoritatea Electorală Permanentă (https://www.votstrainatate.ro/) cu opțiunea votului la o secție de votare care poate fi organizată la cererea a cel puțin 100 de alegători înregistrați în Registrul electoral.

 1. Vot prin corespondență

Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență este necesară înregistrarea pe portalul creat și administrat de Autoritatea Electorală Permanentă (https://www.votstrainatate.ro/)

Subliniem că este obligatorie înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ pentru a putea vota prin corespondență sau pentru a putea vota la o secție de votare înființată ca urmare a cererii a cel puțin 100 de alegători înregistrați.

Menționăm că portalul https://www.votstrainatate.ro/ este gestionat exclusiv de către Autoritatea Electorală Permanentă. Cetățenii români se pot adresa AEP pentru clarificări, nelămuriri etc. MAE nu are nicio implicare în gestionarea procedurii de înregistrare a alegătorilor și de funcționare a portalului.

 

Detalii cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor de înregistrarea pe platforma https://www.votstrainatate.ro/

 1. Votul tradițional la secția de votare
 • Cetățenii români aflați în străinătate în perioada alegerilor pot vota la oricare secție de votare ce va fi organizată în străinătate, în baza unui act de identitate românesc, valabil în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, carnetul de serviciu militar.
 • Pentru a-și exercita dreptul de vot cetățenii români trebuie să aibă 18 ani, împliniți în ziua alegerilor inclusiv.
 • Se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care va semnala cazuri deosebite precum:
  • alegătorul nu a împlinit 18 ani,
  • alegătorul are drepturile electorale interzise,
  • alegătorul a mai votat la același scrutin,
  • alegătorul figurează că a votat prin corespondență.
 • Alegătorii prezintă actul de identitate operatorului de calculator, care asigură scanarea acestora sau introducerea manuală a datelor personale ale alegătorilor în SIMPV.
 • Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în SIMPV, iar alegătorii vor semna pe un dispozitiv electronic.
 • Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise pe durata a 3 zile (pentru fiecare tur):
  • Vineri între orele12.00 și 21.00
  • Sâmbătă între orele 7.00 și 21.00
  • Duminică între orele 7.00 și 21.00
 • Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59.

 

 

 1. Înregistrarea pentru votul prin corespondență
 • Pentru a putea vota prin corespondență, alegătorii din străinătate TREBUIE să se înregistreze în Registrul electoral ca alegător prin corespondență, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/.
 • Data limită pentru înscrierea ca alegător prin corespondență este 11 septembrie 2019, ora 23:59:59 (ora României).
 • Portalul este administrat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă.
 • Pentru înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ ca alegător prin corespondență este necesară înscrierea în formularul on-line a numelui, prenumelui, codului numeric personal, la care se  anexează o copie scanată sau o fotografie a actului de identitate, precum și o copie/fotografie a documentului care atestă dreptul de ședere în străinătate.
 • Lista documentelor eliberate de autoritățile străine care atestă dreptul de ședere este cuprinsă în Ordinul MAE nr. 500/2016 (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/anexa_ordinul_500_forma_consolidata.pdf)
 • După înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ alegătorul va primi un e-mail de la Autoritatea Electorală Permanentă, cu un link de confirmare în vederea înregistrării și finalizării cererii. Atenție, linkul de validare este valabil doar 24 de ore!
 • După ce Autoritatea Electorală Permanentă înregistrează cererea alegătorului, va verifica informațiile furnizate și va trimite alegătorului un nou e-mail de finalizare a cererii de înregistrare ca alegător prin corespondență.
 • Cetățeanul român cu drept de vot care s-a înregistrat ca alegător prin corespondență va primi la adresa furnizată toate documentele necesare pentru votul prin corespondență, precum și instrucțiuni de completare și transmitere a votului (pentru ambele tururi ale alegerilor).
 • Alegătorul care se înregistrează pentru votul prin corespondență are două opțiuni pentru a trimite plicul cu votul său:
  • în România (plicul este autoadresat și nu implică un cost suplimentar) sau
  • la misiunea diplomatică din țara în care se află, personal sau prin poștă (urmând ca alegătorul să suporte costurile).
 • ATENȚIE! Alegătorul care optează pentru votul prin corespondență trebuie să se asigure că trimite (în România sau la misiunea diplomatică) plicul cu votul său în timp util, astfel încât el să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondență cel mai târziu cu 3 zile înaintea alegerilor, plicurile sosite după această dată fiind anulate.
 • IMPORTANT! Alegătorii care optează pentru votul prin corespondență vor primi notificări pe e-mail de la Autoritatea Electorală Permanentă dacă opțiunea lor de vot a fost înregistrată sau nu de biroul electoral pentru votul prin corespondență. Dacă votul lor nu a fost înregistrat la biroul electoral pentru votul prin corespondență, vor putea să voteze la orice secție organizată în străinătate.
 • Alegătorii care se înregistrează ca alegător prin corespondență vor fi înscriși pe listele electorale permanente pentru votul prin corespondență.
 • Procedura de înregistrare ca alegător prin corespondență este detaliată pe portalul www.votstrainatate.ro, iar pentru eventuale întrebări AEP a pus la dispoziția alegătorilor adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro

 

 1. Înregistrarea pentru solicitarea înființării unei secții în statul/localitatea de domiciliu/reședință
  • Cetățeanul român cu drept de vot care se va afla în străinătate în ziua votării, indiferent de motiv, poate solicita organizarea unei secții de votare în localitatea și statul unde vrea să voteze.
  • Pentru a solicita înființarea unei secții de votare alegătorii din străinătate TREBUIE să se înregistreze în Registrul electoral ca alegător în străinătate, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ .
  • Data limită pentru înscrierea ca alegător în străinătate este 11 septembrie 2019, ora 23:59:59 (ora României).
  • Pentru localitățile sau grupurile de localități în care s-au înscris în Registrul electoral pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ cel puțin 100 de alegători cu opțiunea înființării unei secții de votare se organizează una sau mai multe secții. Lista acestor secții de votare este stabilită de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza înregistrărilor din https://www.votstrainatate.ro/.
  • Dacă în localitatea unde își are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular, secția consulară sau institutul cultural se înregistrează în Registrul electoral pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ mai puțin de 300 de alegători, aceștia vor fi arondați la secția de votare de la ambasadă/consulat/ICR.
  • Pentru înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ ca alegător la o secție din străinătate este necesară înscrierea în formularul on-line a numelui, prenumelui, codului numeric personal, la care se anexează o copie scanată sau o fotografie a actului de identitate.
  • Alegătorul care s-a înregistrat pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ cu solicitarea de înființare a unei secții de votare poate vota, la alegerile prezidențiale, și la altă secție organizată în străinătate, nu doar la cea înființată ca urmare a cererii acestuia.
  • Alegătorii care se înregistrează în Registrul electoral ca alegător în străinătate vor fi înscriși în listele electorale permanente din străinătate.
  • Procedura de înregistrare ca alegător la o secție de votare din străinătate este detaliată pe portalul www.votstrainatate.ro, iar pentru eventuale întrebări AEP a pus la dispoziția alegătorilor adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro.  

 

 

Insistăm asupra posibilității de exercitare a votului prin corespondență și asupra posibilității de a vota în cadrul secțiilor de votare din străinătate și în zilele de vineri și sâmbătă, ca alternative pentru evitarea aglomerației la secțiile de votare.

Procedura de votare. Funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)

SIMPV semnalează dacă:

a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secția de votare respectivă;

d) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;

e) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

f) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

g) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, votul prin corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul electoral competent.

 1. În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:

a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;

b) oprește de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicții, sistemul va permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

d) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondență, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

e) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

f) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

g) permite alegătorilor prevăzuți la pct. (1) lit. b)-e) să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară,  îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; alegătorul care votează în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic.

3. În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală, președintele face o mențiune în listă, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.

4. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea «VOTAT» înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează.

5. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă! Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.

6. După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă.

7. La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial și făcând mențiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării.

8. Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta.

9. Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

10. Candidații și oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabilește de președintele biroului electoral al secției de votare prin orice mijloace legale. În cazul în care contestația este întemeiată, președintele biroului electoral al secției de votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal și va sesiza această situație autorităților competente.

11. Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa sediului secției de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.

12. În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secției de votare, în același timp. Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.

Procedura de exercitare a  dreptului de vot prin corespondență (Legea nr. 288/2015, art.10-15)

”Articolul 10

(1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:

a) două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin, prevăzute cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător;

b) două plicuri interior prevăzute cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz; plicurile interioare vor conține două autocolante cu mențiunea «VOTAT», prevăzute cu elemente de siguranță stabilite prin hotărâre a Guvernului; alegătorul lipește autocolantul pe opțiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondență;

c) două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;

d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege;

e) două buletine de vot prin corespondență marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;

f) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior.

 (2) Plicul exterior este autoadresat și este prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia.

(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele și prenumele alegătorului, adresa de corespondență a alegătorului, precum și un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.

Articolul 11

(1) Certificatul de alegător este un document prevăzut cu elemente de siguranță, care atestă faptul că persoana care îl deține este cea care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență.

(2) Certificatul de alegător cuprinde numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședința din străinătate, după caz, seria și numărul actului de identitate, precum și declarația pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct și secret a dreptului de vot, datată și semnată olograf. În conținutul declarației se vor menționa tipul și data scrutinului.

(3) Certificatul de alegător se semnează olograf de către alegător și poate fi utilizat o singură dată, la scrutinul pentru care a fost emis.

(4) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorității Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-c) și e), din motive neimputabile acestuia, precum și situațiile în care aceste documente nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.

(5) Alegătorul aflat în situația de la alin. (4) își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii.

Articolul 12

Compania Națională «Poșta Română» - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.

Articolul 13

(1) Buletinele de vot prin corespondență prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea un format diferit față de cel al buletinelor de vot utilizate în cadrul secțiilor de votare organizate în străinătate și vor avea imprimat pe prima pagină mențiunea «Buletin de vot prin corespondență».

Articolul 14

(1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conține opțiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează. În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Președintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conține candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.

 (2) Alegătorul completează, datează și semnează olograf certificatul de alegător.

(3) Alegătorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) și certificatul de alegător completat conform alin. (2) în plicul exterior, pe care îl sigilează.

(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat sau poate fi transmis la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz, pe cheltuiala sa. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus și personal de către alegător la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz.

 (5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondență.

 (7) Plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) sunt anulate fără a mai fi desigilate.

Articolul 15

(1) Birourile electorale pentru votul prin corespondență asigură verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare și înregistrarea primirii acestora.

(2) După înregistrarea plicurilor exterioare, președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, locțiitorul sau membrul desemnat de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență verifică starea sigiliului plicului exterior.

(3) În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență, biroul electoral pentru votul prin corespondență anulează prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegător și extragere a plicului interior și introducerea acestuia în urna de vot.

(4) Plicurile exterioare sigilate, înregistrate conform alin. (1), sunt desigilate de către biroul electoral pentru votul prin corespondență, care va proceda la verificarea certificatelor de alegător și la verificarea integrității plicurilor interioare și a sigiliilor acestora.

(5) Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt anulate prin decizie a biroului electoral pentru votul prin corespondență.

(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență.

(7) Certificatele de alegător se grupează pe pachete, separat de celelalte materiale.

(8) Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârșitul fiecărei zile de activitate și desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.”

Secțiile de votare din Republica Cehă pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

07.11.2019

Vă informăm că pentru scrutinul din 8-10 noiembrie și 22-24 noiembrie 2019 (în cazul în care se va organiza și cel de-al doilea tur) pentru alegerea Președintelui României în Republica Cehă vor fi deschise…

Ghidul alegătorului din străinătate

14.10.2019

Vă informăm că Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Autoritatea Electorală Permanentă au realizat „Ghidul alegătorului din străinătate” pentru alegerile pentru…